Wymagania Egzaminacyjne

9 KYU

Wiadomości,
Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. 1.karate tradycyjne
 2. 2.karateka
 3. 3.sensei
 4. oss!
 5. karatega

Etykieta:

 1. ukłon(rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon(rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na Sali treningowej(dojo)
  • wejście na dojo, wyjście z dojo
  • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
  • sposoby zwracania się do instruktora(senseia)
  • sposób wiązania pasa(obi)
  • sposób składania i dbania o karategę(strój treningowy)

Kihon(technika)

 1. (HD)>10xC-Chokuzuki(HD)(M)
 2. (KI)>10xC-Chokuzuki(KI)(M)
 3. (HsD)>10xC-Maegeri(HsD)(M)
 4. (ZE)>10xG-Gedanbarai(ZE)(M)

Dodatkowe informacje

 • Wymagany okres treningu: Półtora miesiąca minimum 12 treningów
 • Objaśnienia symboli pozycji:(HD)-Heiko-dachi, (KI)-KIba-dachi,(HsD)-Heisoku-dachi,(ZE)-Zenkutsu-dachi
 • Oznaczenie Pasa: biały
 • Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

 

 

8 KYU

Kata(forma)
Heian Shodan(Nr 1 )
Kihon(technika):

 1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
 4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
 5. (ZE)-> C.- Maegeri (ZE) (P)

Kumite(walka)
Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki : J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2

Dodatkowe informacje

 • Wymagany okres treningu: Trzy miesiące, minimum 24 treningi
 • Oznaczenie pasa: żółty
 • Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

 

7 KYU

Kata(forma)
Heian Nidan(Nr 2 )
Kihon(technika)

 1. (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
 2. (ZE)-> J.Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
 6. (ZE)-> J.-Maegeri->(ZE) (P)
 7. (KI)-> XJ.-Yoko Keage->(KI) *Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 8. (KI)-> XC.- Yoko Kekomi->(KI)  *Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

Kumite(walka)
Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

ATAK

 • Tsuki: J.x2, C.x2
 • Maegeri: C.x2
 • Yokogeri: C.x2

Dodatkowe informacje

 • Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi
 • Oznaczenie pasa: pomarańczowy
 • Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

 

6 KYU

Kata(forma)
Heian Sandan (Nr3)
Kihon(technika)

 1. 1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)  *J.x1, C.x2 (P)
 2. 2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. 3.(ZE)->C.-Soto Udeuke (ZE),C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
 4. 4.(ZE)->C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P
 5. 5.(KI)->C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
 6. 6.(PW)->Kizami Zuki, Gyakuzi (PWP)
 7. 7.(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE) *C.x1, J.x1 (P)
 8. 8.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri->(ZE) (P)
 9. 9.(KI)->XJ.-Yoko Keage->(KI) *Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. 10.(KI)->XC.-Yoko Kekomi (KI) *Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 11. 11.(ZE)->C.-Maegeri, J.-Oizuki(ZE) (P)

Kumite(walka)
Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

ATAK

 • Tsuki: J.x2, C.-x2
 • Maegeri: C.x2
 • Yokogeri: C.x2
 • Mawashigeri: J.x2

Dodatkowe informacje

 • Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi
 • Oznaczenie pasa: zielony
 • Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.