ARCHIWUM

Thumb

ARCHIWUM
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU
9 WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
KARATE TRADYCYJNE

ThumbORGANIZATOR: DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO,


MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Dworska 8, Hala Sportowa Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12,


TERMIN: 21.05.2016- sobota, godzina 9.30 -wspólna rozgrzewka, 10.00 -otwarcie zawodów, 13.00 -zakończenie zawodów,


KATEGORIE WIEKOWE:ThumbPROGRAM MINUTOWY:


10.00- oficjalne otwarcie zawodów,

10.15-12.30- przeprowadzenie zawodów,

12.30- 13.00- dekoracje zawodników i zakończenie zawodów.


ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników zostaną przeprowadzone drogą mailową do dnia 19.05.2016r. na adres mailowy kobu@home.pl


KOSZT: Udział w zawodach jest bezpłatny.KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl