Małgorzata Dubowiecka

Małgorzata Dubowiecka

Administracja
sprawy organizacyjne
Telefon: 886-407- 024 | email:  mdubowiecka.kobu@gmail.com

Małgorzata Dubowiecka

Sprawy organizacyjne, koordynacja zajęć, sprawy związane z wyjazdami, obozami, informacje, płatności za zajęcia, egzaminy i dyplomy, obsługa biura.