k1

WITAMY

na stronie Klubu Karate Tradycyjnego “KOBU” Wrocław.

Klub Karate Tradycyjnego “KOBU”  Wrocław, powstał w lutym 2007 roku. Jest stowarzyszeniem przynależącym do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), które zrzeszone jest w Światowej Organizacji Karate Tradycyjnego (Internationale Traditional Karate Federation – ITKF). Inicjatywa jego założenia zrodziła się w wyniku dostrzeżenia możliwości zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa w zakresie dbania o swoją kondycję fizyczną poprzez uprawianie karate tradycyjnego.
butto1butto2