LETNI OBÓZ KARATE TRADYCYJNEGO “CHŁAPOWO 2021”

Miejsce: Ośrodek Kolonijny Kormoran w Chłapowie (Władysławowo), ul. Władysławowska 79, 84-120 Chłapowo, kormoran@chlapowo-kolonie.pl, tel: 58 73 956 60


Termin: 28 czerwca do 8 lipca 2021 r.

Koszt: 1690 zł*

Opłata zawiera koszt pobytu z pełnym wyżywieniem, przewóz dzieci autokarem, ubezpieczenie NNW, wycieczki fakultatywne, korzystanie z sali gimnastycznej, opłatę za treningi i inne opłaty związane z realizacją obozu.

Program obozu: treningi karate oraz turniej; gry i zabawy; ognisko; animacje i wyzwania kreatywne; gra terenowa; egzaminy na stopnie uczniowskie (osobna opłata); wycieczki m.in. do Parku Linowego, Osady Słowiańskiej czy Ocean Parku, zwiedzanie atrakcji krajobrazowych regionu, a także wiele innych atrakcji**.


Organizator: Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie

Zajęcia prowadzą: Łukasz Wójcik (5 dan), Piotr Dzierżanowski (1 dan), Martyna Florecka (1 dan), Małgorzata Dubowiecka (inne zajęcia)


Kontakt: Małgorzata Dubowiecka 886-407-024, mdubowiecka.kobu@gmail.com


Zapisy i wpłaty: e-mail: mdubowiecka.kobu@gmail.com, należy podać imie i nazwisko, rok urodzenia, stopień zaawansowania, nr pesel (do ubezpieczenia), adres zameldowania, dane kontaktowe – mail i telefon rodziców wpłata: 1690 zł (zaliczka 390 zł płatna do 20 marca 2021 r, II rata 400 zł płatna do 20 kwietnia 2021 r, III rata 400 zł płatna do 20 maja 2021 r., IV rata 500 zł płatna do 20 czerwca 2021. Można wpłacić zaliczkę a potem resztę opłaty 390 zł + 1300 zł do 20 maja. Obowiązuje 5% zniżka dla rodzeństw.

Płatności należy dokonywać na konto klubu:

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie

08 1090 1522 0000 0001 0651 7264

W tytule – im i nazw. Dziecka – Obóz Letni 2021

*Uwaga – w przypadku zapisów po 30 marca – opłata za obóz wynosi 1750 zł.

**organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programy w wyniku wytycznych sanitarno-epidemiologicznych w związku z COVID-19.

Polish part of Baltic Sea coast has most beautiful sandy beaches among all countries with access to this body of water.