UWAGA: Zapisy zostały uruchomione 02.10.2020r.

 

Zapis odbywa się przez System PUKT, aplikacja PUKT Fight.

Do Aplikacji logujemy się poprzez dane dostępowe do Systemu PUKT, cała nasza baza zawodników klubowych dostępnych w Systemie PUKT jest dostępna również w PUKT Fight. Dane licencji klubów i zawodników są aktualizowane raz dziennie lub na życzenie (w Panelu Klubowym PUKT Fight).

 

Aby zgłosić klub na zawody, należy zalogować się do Systemu PUKT, przejść do menedżera klubu, panelu klubowego i wybrać: „PUKTFight – przeglądaj zawody” :

Powinna ukazać nam się lista zawodów, a na niej Mistrzostwa Polski. Z menu ‚Akcje’ wybieramy odpowiednio ‚Zapisz zawodników’, ‚Zapisz drużyny’ lub ‚Zapisz coachy’ i postępujemy z instrukcjami programu.

UWAGA: dane zawodników w PUKT Fight, zwracając szczególną uwagę na płeć. 

 

Brak błędów w danych programu PUKT Fight jest konieczny do poprawnego zgłoszenia klubu. 

 

OPŁATA: Po rejestracji konieczne jest dokonanie opłaty i załączenie pliku w pdfie. Dopiero po weryfikacji pliku przez organizatora zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przyjęte. 

 

W razie problemów zapytania proszę kierować na system@pukt.pl

Kacper Dumieński – + 48 501-955-822

 

OPŁATY:

Wysokość opłaty startowej będzie zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników i kluby.

 

L.p.  Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej la zawodników i klubów spełniających wymagane warunki
I termin 20 dni do dnia rozpoczęcia zawodów 

(10 października 2020 do godz. 24:00)

Opłata startowa:

konkurencje indywidualne – 35 zł

kata drużynowe, en-bu – 45 zł

II termin 7 dni do dnia rozpoczęcia zawodów 

(17 października  2020 do godz. 24:00)

Opłata startowa:

konkurencje indywidualne – 45 zł

kata drużynowe, en-bu – 60 zł

III termin Po terminie – okres krótszy niż 7, nie później niż do 21.10.2020 do godz. 24:00 ) Opłata startowa:

konkurencje indywidualne – 60 zł

kata drużynowe, en-bu – 80 zł

 

*Wyjaśnienie – płatność jest za jedną konkurencję indywidualną, w przypadku gdy jedna osoba startuje w dwóch konkurencjach indywidualnych (kata i kumite) to płatność jest za dwie konkurencje indywidualne ( 2 x 35 zł = 70 zł)

OPŁATY:

 

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie

  1. Łódzka 23, 50-521 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

45 1090 1522 0000 0001 4170 9556

 

W tytule płatności należy wpisać „Puchar Polski Dzieci”

 

Plik z potwierdzeniem płatności w formacie pdf należy załączyć do zgłoszenia w systemie www.system.pukt.pl/

 

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Małgorzata Dubowiecka 886-407-024

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław