Kontakt

Dane do przelewu: 08 1090 1522 0000 0001 0651 7264

lub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław Stowarzyszenie

Adres klubu:  Łódzka 23, 50-521 Wrocław
e-mail: kobu@kobu.pl
NIP: 899 25 90 864
REGON: 020456010
KRS: 0000272643
ADMINISTRACJA
Małgorzata Dubowiecka
Telefon: 886 407 024
Mail:  m.dubowiecka@kobu.pl
sprawy organizacyjne, koordynacja zajęć, sprawy związane z wyjazdami, obozami, informacje, sprawy finansowe, płatności za zajęcia, system benefit, sprawy związane z egzaminami, licencjami, paszportami PZKT