SZKOLENIE W SPORTACH WALKI 2024

Zajęcia w sportach walki w 2024 ponownie z dofinansowaniem Gminy Wrocław. W ramach dotacji szkoleniem zostały objęte grupy treningowe w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul Św. Jerzego 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej 66.

Szczegółowy grafik znajduje się tutaj —> https://kobu.pl/o-nas/kalendarz-treningow/

www.wroclaw.pl

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie uczestniczył w programie Szkolenie w Sportach Walki w latach: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Program od lat jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Skip to content