Mały Karateka – przedszkolaki

Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się na podstawie autorskiego programu, przygotowanego na bazie wiedzy zdobytej podczas studiów oraz wielu szkoleń metodycznych, a także doświadczenia z wieloletniej pracy z dziećmi. Założeniami programowymi tego przedsięwzięcia jest wspomaganie harmonijnego rozwoju „przedszkolaków” z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem będzie nauka wybranych zagadnień z Karate Tradycyjnego, co wpłynie na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność współpracy w grupie i co dla nas, pedagogów kultury fizycznej, ważne wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych.

Celem głównym naszego programu jest rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolaków potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej oraz przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzących i współćwiczących.

Do celów szczegółowych należą między innymi wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała, kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych, rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych, opanowanie wiedzy z zakresu kultury wschodu, podstawowych zwrotów japońskich, opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu karate tradycyjnego objętych programem.

W każdych zajęciach wykorzystane są gry i zabawy wspomagające zarówno zdolności poznawcze dzieci jak i ich sprawność motoryczną. Rozwijają one zmysły wzroku, słuchu, zmysł kinestetyczny, poczucie przestrzeni i rytmu, a także dają możliwość pozytywnych kontaktów społecznych. Zabawy i ćwiczenia są tak dobrane, aby dać uczucie zadowolenia dziecku z tego, że pracuje nad swoim ciałem. W żadnym zadaniu dzieci nie są dyskryminowane, ani eliminowane. W opisanych scenariuszach nie brakuje elementów karate tradycyjnego. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą ceremonią dojo, nauczają lub doskonalą wybrane techniki, przedstawiają niezbędne wiadomości.

Zajęcia trwają 30 min. i odbywają się raz w tygodniu. W ciągu całego roku przedszkolnego dzieci zostaną przygotowane do egzaminu na stopień uczniowski – 9 KYU.

Oprócz zajęć w przedszkolach – w SP przy ul. Św. Jerzego 4 we wtorki i czwartki o godz. 17:00-17:45 odbywają się zajęcia dla przedszkolaków. Prowadzi je doświadczona w pracy z maluchami Sensei Magdalena Gwozdecka. Dzieci uczestniczą już w swoich pierwszych turniejach.

NASZE ZAJĘCIA

Cieszy nas zadowolenie dzieci uczęszczających  na zajęcia i ich rodziców. Od kilku lat z powodzeniem prowadzimy lub prowadziliśmy zajęcia w następujących placówkach:

  1. Przedszkole Wrocławskie Skauty we Wrocławiu
  2. Przedszkole Król Maciuś we Wrocławiu
  3. Przedszkole Akademia Pana Kleksa we Wrocławiu
  4. Pzedszkole Lawendowe Skrzaty we Wrocławiu
  5. Przedszkole Bajkochatka w Kamieńcu Wrocławskim
  6. Szkoła podstawowa nr 77 we Wrocławiu
  7. ZSP nr 17 we Wrocławiu

Jeżeli Państwa przedszkole jest zainteresowane zajęciami ogólnorozwojowymi z elementami karate – prosimy o kontakt z Biurem Klubu. Chętnie przyjedziemy do Państwa i poprowadzimy zajęcia pokazowe, żeby Państwo zobaczyli jak wyglądają takie zajęcia dla dzieci.

Skip to content