Polska Unia Karate Tradycyjnego

Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego (PUKT) www.pukt.pl

Oto kilka aspektów, które podkreślają znaczenie naszej przynależności do tej federacji:

  1. 🎓 Edukacja jako Priorytet: nacisk na edukację – poprzez karate tradycyjne nie tylko rozwijamy umiejętności fizyczne, ale również wartości moralne i społeczne, które są niezwykle istotne w życiu każdego człowieka.
  2. 🙏 Filozofia Budo:  nacisk na samodoskonalenie, pokorę, szacunek i inne wartości, budowanie charakteru uczestników zajęć.
  3. 💪 Wsparcie Dla Wszystkich: zaangażowanie w rozwijanie warunków dla osób starszych i niepełnosprawnych jest dowodem na troskę o całą społeczność, niezależnie od wieku czy zdolności fizycznych.
  4. 🌍 Aktywność Współspołeczna: Udział w ogólnopolskich projektach przeciwdziałających zagrożeniom cywilizacyjnym jest dowodem na waszą aktywność w sprawach społecznych i troskę o przyszłość naszego społeczeństwa.
  5. 👥 Współpraca i Pozytywne Otoczenie: otwartość na współpracę i dążenie do otaczania się pozytywnymi, mądrymi ludźmi jest kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie. Wspólnie można osiągnąć znacznie więcej.
  6. 🌟 Dążenie do Rozwoju: Wiara w ciągłą pracę i wiara w nieograniczone możliwości stanowi fundament sukcesu, determinacja jest inspirująca i przyciąga innych, chcących rozwijać się i dążyć do lepszej przyszłości.

www.pukt.pl

Skip to content