Projekty

   Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami. Oto kilka informacji o naszych partnerach i wspólnych inicjatywach:

    🤝 Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki: Dzięki owocnej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki udało nam się zrealizować wiele cennych projektów i programów, które wspierają rozwój sportu i karate tradycyjnego.

    🏛️ Współpraca z Gminą Wrocław: Dofinansowane zajęcia w ramach programu „Szkolenie w Sportach Walki” to ważny krok w promowaniu aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Wrocławia.

    📆 Programy Szkoleniowe: Nasze sekcje w Szkole Podstawowej nr 77 i Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu objęte są programem „Szkolenie w Sportach Walki” na rok 2023. To świetna okazja dla dzieci i młodzieży do rozwijania swoich umiejętności.

    🇵🇱 Program „Klub” – edycja 2022 i 2023: Dzięki wsparciu Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Ministerstwa Sportu i Turystyki, udało się zrealizować Program „Klub” w roku 2022 oraz 2023, co umożliwiło dofinansowanie zajęć w pozostałych sekcjach klubu.

    🌟 Wsparcie od Fundacji Lotto im. H. Konopackiej: Projekt „Sportowe wakacje + 2022” to doskonały przykład współpracy z Fundacją Lotto, której celem jest wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Dofinansowany obóz był znakomitą okazją dla uczestników.

    Dziękujemy naszym partnerom za zaangażowanie i wsparcie. Razem realizujemy naszą misję promowania zdrowia, aktywności fizycznej i wartości sportowych wśród lokalnej społeczności. 🥋💪👏

     Skip to content