Projekty

  • Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Gminą Wrocław, Fundacją Lotto oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
  • W ramach współpracy z Gminą Wrocław dofinansowane zostały zajęcia w ramach programu Szkolenie w Sportach Walki w 2022 roku w lokalizacjach przy ul. Św. Jerzego oraz przy ul. Zielińskiego.
  • W roku 2023 programem Szkolenie w Sportach Walki zostały objete sekcje znajdujące się w Szkole Podstawowej nr 77, przy ul. Św. Jerzego 4 oraz w Szole Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu.

  • Dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystki zrealizowany został w roku 2022 Program „Klub” – edycja 2022, którego głównym operatorem jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Dzięki programowi dofinansowane zostały zajęcia w pozostałych sekcjach. www.gov.pl/web/sport

  • Dodatkowo dzięki wsparciu i współpracy z Fundacją Lotto im. H. Konopackiej w ramach projektu „Sportowe wakacje + 2022” został dofinansowany obóz. Fundacja Lotto była głównym operatorem, a środki pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content