Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego

Dolnośląski Zwiąek Karate Tradycyjnego
Klub Karate Tradycyjnego KOBU – Wrocław – Dolnośląski Zwiąek Karate Tradycyjnego

 

Dolnośląski Okręgowy Związek
Karate Tradycyjnego

Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego powstał w roku 2008 z inicjatywy Klubu Larate Tradycyjnego “KOBU” Wrocław, Wrocławskiego Klubu Karate Tradycyjnego “BUSHI”, Klubu Karate Do Shotokan “Sento Kan” oraz Centrum Karate Tradycyjnego Wrocław.

 

DOZKT został wpisany do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, jest także zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego oraz Dolnośląskiej Federacji Sportu. Podstawowym celem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego jest wspieranie działalności zrzeszonych w nim klubów oraz promowanie karate tradycyjnego.

 

 

DANE DOZKT

 

ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel.kom. 603-318-310

 

e-mail: kobu@kobu.pl, www.kobu.pl

 

NIP : 8942962329
Regon : 020821661

 

Nr konta bankowego : BZWBK 91 1090 1522 0000 0001 1048 8308