Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego

Dolnośląski Okręgowy Związek
Karate Tradycyjnego

Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego powstał w roku 2008 z inicjatywy Klubu Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie, Wrocławskiego Klubu Karate Tradycyjnego „BUSHI”, Klubu Karate Do Shotokan „Sento Kan” oraz Centrum Karate Tradycyjnego Wrocław.

DOZKT został wpisany do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, jest także zrzeszony w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego oraz Dolnośląskiej Federacji Sportu. Podstawowym celem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego jest wspieranie działalności zrzeszonych w nim klubów oraz promowanie karate tradycyjnego.

DANE DOZKT

ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel.kom. 603-318-310

e-mail: dozkt@kobu.pl www.kobu.pl

NIP : 8942962329
Regon : 020821661

KRS: 0000311569

Nr konta bankowego :  91 1090 1522 0000 0001 1048 8308

Skip to content