Zarząd i biuro

Zarząd i biuro
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska
Administracja
Małgorzata Dubowiecka
Małgorzata Dubowiecka
Administracja
Małgorzata Dubowiecka Sprawy organizacyjne, koordynacja zajęć, sprawy związane z wyjazdami, obozami, informacje Koordynator projektu, kierownik wyjazdowy oraz instruktor zajęć artystycznych i
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
Prezes Klubu Karate Tradycyjnego KOBU – Wrocław

Prezes Klubu Karate Tradycyjnego KOBU – Wrocław