Zarząd i biuro

Zarząd i biuro
Małgorzata Dubowiecka
Małgorzata Dubowiecka
Administracja
Małgorzata Dubowiecka Sprawy organizacyjne, koordynacja zajęć, sprawy związane z wyjazdami, obozami, informacje, płatności za zajęcia, obsługa biura Koordynator projektu, kierownik wyjazdowy
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
Prezes Klubu Karate Tradycyjnego KOBU – Wrocław

Prezes Klubu Karate Tradycyjnego KOBU – Wrocław