Historia KTT KOBU

Klub Karate Tradycyjnego “KOBU” Wrocław powstał w lutym 2007 roku.

Jest stowarzyszeniem przynależącym do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), które zrzeszone jest w Światowej Organizacji Karate Tradycyjnego (Internationale Traditional Karate Federation – ITKF). Inicjatywa jego założenia zrodziła się w wyniku dostrzeżenia możliwości zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa w zakresie dbania o swoją kondycję fizyczną poprzez uprawianie karate tradycyjnego.

KKT „KOBU” Wrocław jest prowadzony przez Sensei Łukasza Wójcika, wielokrotnego medalisty. Zajecia w klubie odbywają się w szkołach, w różnych częściach miasta i są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, a dzieci i młodzież biorą udział w licznych turniejach, zawodach oraz różnych projektach.
Klub prowadzi działalność edukacyjną także dla seniorów czy w przedszkolach. Tak naprawdę każdy moment jest dobry, żeby zacząć dbać o siebie i trenować sport jakim jest karate. Klub gości także na imprezach czy zajęciach dla dzieci poza granicami miasta. Naszą ogromną dumą jest to, że nasi podopieczni wygrywają najrozmaitsze turnieje i z radością uczestniczą w zajęciach czy wyjazdach.

 

 

Dlaczego Karate tradycyjne?

Działalność klubu obejmuje naukę i doskonalenie dyscypliny sportu jakim jest karate wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Udział w zajęciach sprawia, że uczestnicy poznają nie tylko jedną ze wschodnich sztuk walki, ale przede wszystkim wyrabiają w sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik, bloków i ciosów. Zwiększa się ich wydolność układu oddechowego, sercowo- naczyniowego i prawidłowa działalność narządów wewnętrznych oraz układu więzadłowo-kostno- stawowego.
Poprawi się kondycja poszczególnych cech motorycznych, ruchomość w stawach i siła mięśni tzw. gorsetu mięśniowego. Różnorodne techniki relaksacji m.in. elementy jogi wpłyną także na pozytywny sposób rozładowywania negatywnych emocji, co w przypadku dzieci i młodzieży w obecnych czasach ma ogromne znaczenie. W miarę potrzeb i możliwości proponujemy także uczestnikom zajęć weekendy sportowe jako spotkania integracyjne połączone z treningami karate tradycyjnego i rekreacją oraz obozy szkoleniowe w okresie wakacji i ferii zimowych.

Karate tradycyjne wpływa jednak nie tylko na fizyczną sferę człowieka, ale także kształtuje określone postawy moralne i intelektualne, niosąc za sobą filozofię życiową, którą z powodzeniem można zaszczepić na gruncie codziennego życia. Każde zajęcie dostosowane jest do możliwości psychofizycznych adeptów i przebiega
poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym w zakresie nauczania karate tradycyjnego. Instruktorzy posiadają bogatą wiedzę zdobytą na podstawie wieloletnich doświadczeń jako zawodnicy i osoby prowadzące zajęcia w zakresie tej sztuki walki. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby zadbać o swoją kondycję, sprawność fizyczną, sylwetkę, kształtować siłę ducha i własny charakter, ucząc się jednocześnie rzeczy, które się mogą przydać w sytuacjach zagrożenia. W obecnych czasach, w obliczu biernego sposobu spędzania czasu wolnego, otyłości, częstych wad postawy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, brak zainteresowania czynnościami ruchowymi to wielki zdrowotny i społeczny problem, nie wspominając już o
szerzącej się agresji i trudności w wyrażaniu negatywnych emocji w sposób społecznie akceptowany. Pożądane jest więc zainwestowanie w siebie poprzez aktywność fizyczną. Warto sięgnąć po karate tradycyjne, które jest sportem wszechstronnym, dającym również solidne podstawy do uprawiania innych dyscyplin.