Małgorzata Dubowiecka
Administracja
Małgorzata Dubowiecka
Małgorzata Dubowiecka Sprawy organizacyjne, koordynacja zajęć, sprawy związane z wyjazdami, obozami, informacje, płatności za zajęcia, egzaminy i dyplomy, obsługa biura.