LICENCJA PZKT

Przypominamy, że zawodnicy KKT KOBU Wrocław – Stowarzyszenie są zobligowani do opłacenia rocznej licencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Licencja kosztuje 40 zł.

Licencja służy identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.


Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:

  1. Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT:
    58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium
  2. Licencje mogą być wpłacane indywidualnie przez ćwiczących lub przez kluby. W przypadku dokonywania wpłaty przez osobę indywidualną, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
    Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
    np. „Gal Anonim, ur. 20.05.2000, KKT KOBU Wrocław – Stowarzyszenie”

 

http://www.karate.pl/index.php

Skip to content