SZKOLENIE W SPORTACH WALKI 2023

Zajęcia w sportach walki w 2023 ponownie z dofinansowaniem Gminy Wrocław. W ramach dotacji szkoleniem zostały objete grupy treningowe w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul Św. Jerzego 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej 66.

Szczegółowy grafik znajduje się tutaj —> https://kobu.pl/o-nas/kalendarz-treningow/ czyli do końca roku szkolnego zajęcia odbywają się:

w Szkole Podstawowej nr 77 we wtorki i czwartki o 17:00 oraz w czwartki o 18:00

w Szkole Podstawowej nr 9 we wtorki o godzi 18:30 i 19:15 oraz w czwartek o godz. 19:00

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wyborze grupy treningowej u Sensei Ani – sensei.ania@kobu.pl

www.wroclaw.pl

Szkolenie w Sportach Walki – Szkolimy Mistrzów 2022 to program współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia. 

Zajęcia odbywają się w Klubie we wtorki, środy i czwartki wg ustalonego harmonogramu. 

www.wroclaw.pl

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie uczestniczył w programie Szkolenie w Sportach Walki w latach: 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Program od lat jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Skip to content