Wrocławska Wakacyjna Przygoda 2021 zakończona

W dniach 27.08.2021, 28.08.2021 oraz 31.08.2021. W zajęciach wzięło udział łącznie 90 dzieci w wieku 4 do 15 lat mieszkających lub
uczących się we wrocławskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Zajęcia miały na celu: popularyzację sportu jako spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, popularyzację zdrowej rywalizacji sportowej poprzez gry i zabawy ruchowe, naukę poprzez zabawę – popularyzację zajęć artystycznych oraz kreatywnych, popularyzację zdrowego trybu życia (ruch, brak nałogów), poprawa samopoczucia uczestników (zdolność budowania relacji, nawiązywania nowych kontaktów, poczucie pewności siebie), zapobieganie otyłości nieletnich, przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera oraz innym nałogom poprzez promocję zdrowego stylu życia.

Przeprowadzono 3 dni zajęć dla dzieci i młodzieży. Jedne warsztaty w dniu 27.08.2021 zostały przeprowadzone na kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu.
Natomiast kolejne warsztaty 28.08.2021 oraz 31.08.2021 przeprowadzono w Parku Skowronim we Wrocławiu. Miejsce i terminy zajęć uległy zmianie ze względu
na zmieniające się warunki pogodowe. Warsztaty trwały w każdy dzień 5 godzin, w tym czasie zmieniały się dzieci – łączna liczba dzieci w ciągu jednego dnia to
30 osób w wieku 4-15 lat. Warsztaty jakie zostały przeprowadzone to:

 • zajęcia sportowe – były to m.in. biegi terenowe, zajęcia z parkouru, zabawy we freezbee czy ringo (dzieci poznały zasady), rozgrzewka obywała się z elementami
  karate tradycyjnego i zabaw typu berki.
 • zajęcia kreatywno/artystyczne – dzieci i młodzież mogły wykazać się ekspresją poprzez formy malarskie, mieszanie barw, tworzenie obrazów na folii a także
  zagadki i zadania z zakresu myślenia kreatywnego.
  Dodatkowo dzieci mogły pomalować buzie specjalnymi kredkami do twarzy oraz zrobić zwierzątka z balonów do modelowania. Zajęcia były dostosowane do
  wieku dzieci – dzieci młodsze skupiały się bardziej na zabawach plastycznych i prostych grach sportowych, ze starszymi dziećmi można było opracować
  trudniejsze zadania do wykonania zarówno w kwestii zajęć sportowych jak również kreatywno-artystycznych. Zajęcia odbywały się w godz. 10:00-15:00.

Projekt został sfinansowany przez Gminę Wrocław. www.wroclaw.pl

Skip to content