ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO W MIEŚCIE 2020 -PÓŁKOLONIE SPORTOWE

Zapraszamy na sportowe półkolonie realizowane we współpracy i dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław.

Także dzięki współpracy z Fundacją Piłkarski Świat mamy również dostęp do hali przy ul. Grabiszyńskiej 241.

Zapisy:

mdubowiecka.kobu@home.pl, szczegóły: 886-407-024

koszt 250,00/turnus

 

Turnusy są dedykowane pod różnym kątem zajęć sportowych:

  1. 27-31.07.2020 – I grupa maksymalnie 12 osób – turnus z instruktorem karate
  2. 03-07.08.2020 – I grupa maksymalnie 12 osób – turnus z instruktorem piłki nożnej
  3. 10-14.08.2020 – I grupa maksymalnie 12 osób – turnus z instruktorem piłki nożnej
  4. 17-21.08.2020 – I grupa maksymalnie 12 osób – turnus z instruktorem piłki nożnej
  5. 24-28.08.2020 – Trzy grupy maksymalnie 36 osób – turnusy z instruktorami piłki nożnej oraz karate.

 

Zajęcia sportowe, gry i zabawy, zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej oraz zajęcia plastyczne.

Mnóstwo zabaw i atrakcji.

harmonogram:

7:00-9:00 przyprowadzanie dzieci

9:00 – 15:00 zajęcia sportowe/dydaktyczne z przerwą na obiad

15:00-17:00 odbiór dzieci.

 

Do kart kwalifikacyjnych dołączone zostanie oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka zgodnie z przepisami i wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z pandemią COVID – 19.

Wszystkie turnusy zostaną zgłoszone do kuratorium oraz zostanie wykupione ubezpieczenie.

 

www.wroclaw.pl

 

Skip to content