Wakacyjny Piknik Sportowy Karate Tradycyjnego 2020

W dniu 09.07.2020 w godzinach 09-14:00 na terenach zielonych Akademii Pana Kleksa przy ul. Wielkiej 18 we Wrocławu odbył się Wakacyjny Piknik Sportowy Karate Tradycyjnego 2020. W Pikniku brały udział dzieci z przedszkola, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały na zajęcia karate tradycyjnego. W pikniku wzięły udział także najmłodsze dzieci trenujące w Klubie Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie.
W pikniku wzięło udział 80 dzieci. Dzieciom został przedstawiony dorobek klubu, jego historia. Piknik składał się z dwóch części : integracyjnej- podczas której były przeprowadzone zabawy oraz turniej karate. Najmłodsze dzieci robiły pokazy kihon a starsze kata. Wszystkim dzieciom zostały rozdane medale i dyplomy a osoby, które zajęły pierwsze miejsca dostały Puchary.
Piknik był dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl
Skip to content