REGULAMIN I CENNIK

REGULAMIN

 1. Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław Stowarzyszenie jest prowadzony przez instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, posiadających ważne licencje instruktorskie.
 2. Rok szkoleniowy rozpoczyna się 06.09.2019 a kończy 26.06.2019 r.
 3. Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem: kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządy Klubu. Opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca, kwartalnie do dnia 10 pierwszego miesiąca kwartału.
 4. Opłata jest ustalana przez Zarząd Klubu, wpłat należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy. Niedotrzymanie terminu spowoduje wykluczenie z zajęć i / lub naliczenie odsetek.
 5. Rodzic zobowiązany jest do samodzielnego uiszczenia licencji PZKT i przesłania na adres m.dubowiecka@kobu.pl potwierdzenia przelewu na ww cel. WPŁATY NA INDYWIDUALNE LICENCJE CZŁONKOWSKIE PZKT (koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących od 1 stycznia 2015 r.) 58 1160 2202 0000 0003 6414 0476 Bank Millenium. W tytule przelewu należy wpisać: Licencja PZKT + rok, imię i nazwisko, data urodzenia oraz klub macierzysty.
 6. W przypadku absencji na treningach rodzic ponosi 100% kosztów pakietu. Wyjątkiem jest okres Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych, kiedy opłata wynosi 50% wysokości pakietu. W przypadku całomiesięcznej nieobecności opłata przechodzi na następny miesiąc, ale prosimy o wcześniejszą informacje na adres m.dubowiecka@kobu.pl
 7. Wysokość opłat w roku szkolnym 2019/2020:

zajęcia 45 min 1x w tygodniu – 65 zł/miesięcznie

zajęcia 45 min 2 x w tygodniu – 120 zł miesięcznie

zajęcia 60 min 1 x w tygodniu – 75 zł miesięcznie

zajęcia 60 min 2 x w tygodniu – 140 zł miesięcznie

KADRA MŁODSZA OPEN 60 min 3 x w tygodniu – 155 zł miesięcznie

KADRA i dorośli: zajęcia 1,5 h 1 x w tygodniu – 80 zł

zajęcia 1,5 h 2 x w tygodniu – 150 zł

zajęcia OPEN 1,5 h 3 x w tygodniu – 170 zł

– zajęcia indywidualne – cena za 1 h do uzgodnienia

– w przypadku rodzeństw/rodzin – zniżka 10 %

– w przypadku opłaty kwartalnej – z góry zniżka w wysokości 5 %

 

 1. użytkownicy kart multisport / multisport kids zobowiązani są do przesłania na adres m.dubowiecka@kobu.pl skanu karty z numerami użytkownika najpóźniej do 30.09.2019 roku. Rozliczenie za pośrednictwem kart jest możliwe w dwóch lokalizacjach – przy ul. Zielińskiego oraz przy ul. Nyskiej. Maksymalna kwota jaką pobiera karta multisport to 88 (kids) lub 96 zł, w związku z czym będą Państwo informowani ile należy dopłacić miesięcznie do karty – na podstawie wyliczeń z wybranego pakietu. Nie uiszczenie opłaty depozytowej / i / lub celowe zaniechanie wczytywania karty mimo deklaracji rozliczania się za jej pośrednictwem uniemożliwi użytkownikowi rozliczanie się z klubem za pośrednictwem karty multisport / multisport kids.
 2. Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław Stowarzyszenie zapewnia salę do treningu oraz zaplecze socjalne (szatnie, ubikacje).
 3. Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawić w domu lub zabrać ze sobą na salę).
 4. Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora uczestnik zajęć ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w innym ustalonym wcześniej terminie.
 5. Wszystkich członków Klubu Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław Stowarzyszenie obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NNW na treningach.
 6. Rodzice są zobowiązani dostarczyć trenerowi wypełnioną deklarację członkowską dziecka / swoją własną na pierwszym treningu. Ostateczny termin składania deklaracji członkowskich to 30.09.2019 roku. Po upływie ww terminu dziecko zostanie wykluczone z treningu do momentu złożenia deklaracji.
 7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje status Klubu Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław Stowarzyszenie.
Skip to content