XII PUCHAR MISTRZA – 28.09.2019

XII PUCHAR MISTRZA – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE TRADYCYJNEGO 

 

DATA:  28 września (sobota) XII Puchar Mistrza 2019.

 

MIEJSCE: Hala Sportowa WKK Sport Center, ul. Czajcza 19, 51-422 Wrocław .

 

ORGANIZATOR:

Klub Karate Tradycyjnego” KOBU” Wrocław Stowarzyszenie

 1. Łódzka 23, 50 – 521 Wrocław

www.kobu.pl , e-mail: kobu@home.pl , m.dubowiecka@kobu.pl

Telefony kontaktowy: Małgorzata Dubowiecka +48 886 407 024

 

PROGRAM:

28 września 2019 (sobota)

08:30-9.15 – rejestracja zawodników (przyjmowanie opłat startowych),

09:30 –13.00 – rozpoczęcie zawodów, dekoracje zakończonych konkurencji(dzieci, gr. A1,A,B,C),

13:00 – 14:00 – obiad, przerwa techniczna,

14.00-14.15 – oficjalne otwarcie zawodów,

14.30 – dalsza część zawodów, dekoracje zakończonych konkurencji( młodzież, gr. D, E, młodzieżowiec, senior),

18:30 – zakończenie zawodów,

Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych grup wiekowych zostanie rozesłany do klubów po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

 

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE:

– dzieci 7 lat i młodsi(2012 i młodsi)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)-gr. A 1,

– dzieci 8-9 lat (2010, 2011)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)-gr. A,

– dzieci 10- 11 lat (2009, 2008)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)- gr. B,

– młodzik 12-13 lat(2007,2006)-kata (kat. 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki), – kumite (kat. 9-7 kyu kihon ippon kumite, kat 6-4 kyu jiyu ippon kumite, kat. 3-1 kyu ko-go kumite, chłopcy, dziewczęta) – gr. C,

– junior mł. 14-15 lat(2005,2004) –kata, ko-go kumite, półfinał i finał – kumite ( kat.9-7 kyu, 6-4 kyu, 3 kyu-dan- chłopcy, dziewczęta)-gr. D,

– junior16-17 lat(2003,2002)-kata, ko – go kumite, ćwierćfinał,  półfinał i finał – kumite ( kat. 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3 kyu-dan- mężczyźni, kobiety)-gr. E,

– młodzieżowiec 18-19 -20 lat(2001-2000-1999) kata, kumite ( kat. 9-4 kyu, 3kyu-dan- mężczyźni, kobiety),

– senior 21 + lat(1998 i wcześniej, min. 3 kyu)- fuku-go, kata- zawodniczki, kata, kumite- zawodnicy.

 

Zgłoszenia zawodników proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: m.dubowiecka@kobu.pl do dnia 17 września 2019 roku.

 

OPŁATY STARTOWE:

Do 17 września 2019 opłata wynosi dzieci, młodzicy, junior mł., juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy-kata:

45 zł/os.(dla osób startujących w jednej konkurencji),

65 zł/os. ( dla osób startujących w więcej niż jednej konkurencji oraz senior kat. kumite mężczyzn i fukugo kobiet),

 

Po 17 września opłata wynosi dzieci, młodzicy, junior mł., juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy-kata:

65 zł/os.(dla osób startujących w jednej konkurencji),

85 zł/os. ( dla osób startujących w więcej niż jednej konkurencji oraz senior kat. kumite mężczyzn i fukugo kobiet),

 

Po 25 września 2019 roku ZGŁOSZEŃ NIE PRZYJMUJEMY.  

 

Opłat startowych dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w dniu przyjazdu lub w formie przelewu na konto:

KKT KOBU- WROCŁAW STOWARZYSZENIE

 1. Łódzka 23, 50-524 Wrocław

08 1090 1522 0000 0001 0651 7264

Tytułem: opłata startowa XII Puchar Mistrza 2019, ilość osób startujących w poszczególnych kategoriach.

 

UWAGA:

 1. W konkurencjach kumite w kat. młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w przypadku zawodników o niższym stopniu niż przewiduje regulamin mistrzostw polski PZKT( tj. kat. junior mł. 5 kyu , kat. junior min.3 kyu, kat. młodzieżowiec min. 3 kyu) w przypadku dojścia zawodnika do fazy rozgrywek kumite zostanie rozegrana konkurencja  ko-go kumite.
 2. W konkurencji kata w kat. młodzik, junior młodszy, junior do rozgrywek półfinałowych obowiązuje system chorągiewkowy, w czwórce finałowej system punktowy.
 3. W konkurencji kata w kat. młodzieżowców i seniorów obowiązuje regulamin mistrzostw polski PZKT,
 4. Warunkiem rozegrania konkurencji jest zgłoszenie minimum 4 zawodników,
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w przypadku dużej ilości startujących, głównie w konkurencji kata wprowadzając ocenę systemem chorągiewkowym,
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia konkurencji z gr. D, E , młodzieżowiec i senior po wcześniejszym zakończeniu kategorii wg programu.

 

WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU:

 1. Odpowiedni wiek zgodnie z kategorią,
 2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT – budopas,
 3. Aktualna indywidualna licencja członkowska PZKT,
 4. Ochraniacze na zęby i piersi– kobiety, krocze- mężczyźni,
 5. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,
 6. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach (osoby niepełnoletnie),
 7. Dokonanie opłaty startowej wg cennika opłat,
 8. Ubezpieczenie NNW.

Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Obowiązek  zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym, do którego zawodnik przynależy.

 

Skip to content