TURNIEJ KARATE TRADYCYJNEGO na X-lecie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego

TURNIEJ KARATE TRADYCYJNEGO na X-lecie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego

TURNIEJ KARATE TRADYCYJNEGO na X-lecie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego

 

Kiedy: 16 czerwca 2018, godz. 10:00-13:00
Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska 13, Wrocław
Kontakt:: Małgorzata Dubowiecka 886-407-024
Zapisy: do 3 czerwca, e-mail: m.dubowiecka.kobu@gmail.com, w tytule wpisując
Dzień Dziecka. W treści należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia i stopień
Sponsor Główny: Gmina Wrocław

 

Warunki startu dla zawodników:

 • Odpowiedni wiek i stopień wg wymienionych roczników i stopni.
 • Posiadanie aktualnej licencji PZKT na rok 2018 (koszt 40zł).
 • Ubezbieczenie NNW.
 • Badania sportowo-lekarskie.
 • Zgoda rodziców/prawnego opiekuna w przypadku nieletnich.
 • Dokonanie zgłoszenia zawodnika w terminie do 13 czerwca 2018r.
 • Osoby startujące w jiyu ippon kumite, kogo kumite oraz w wolnej walce obowiązują ochraniacze na zęby. Ochraniacze na krocze u chłopców i na piersi u dziewcząt obowiązują juniorów młodszych i juniorów.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia zawodników z każdego klubu należy przesłać na adres mailowy: m.dubowiecka.kobu@gmail.com  w terminie do 13 czerwca 2018
 •  Opłata startowa – udział w zawodach jest bezpłatny.
 • Rejestracji na zawody dokonują kierownicy ekip. Rejestracji dokonać można od godz. 9:30 w biurze zawodów.
 • Przepisy sędziowskie według WTKF.

Program:

 • 9:30 – rejestracja
 • 9:45 – rozgrzewka
 • 10:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
 • 10:15 – 13:00 przeprowadzenie zawodów i dekoracje
 • 13:00 – oficjalne zakończenie zawodów

Konkurencje:

 1. Dzieci do lat 7 (2011 i wcześniej) KATA, podział na stopnie zaawansowania: 9-7 kyu, 6-1 kyu, chłopcy i dziewczęta.
 2. Dzieci do 8-9 lat (2010-2009) KATA, podział na stopnie zaawansowania: 9-7 kyu, 6-1 kyu, chłopcy i dziewczęta.
 3. Dzieci 10-11 lat (2008-2007) KATA, podział na stopnie zaawansowania: 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu, chłopcy i dziewczęta.
 4. Młodzik 12-13 lat (2006-2005) KATA, podział na stopnie zaawansowania: 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu, chłopcy i dziewczęta.
 5. Junior młodszy 14-15 lat (2004-2003) KATA i KUMITE, podział na stopnie zaawansowania: 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu, chłopcy i dziewczęta.

Dodatkowe informacje: Małgorzata Dubowiecka, m.dubowiecka@kobu.pl, 886-407-024

Leave a Comment

Skip to content